PRODUKTER

Produkter

  • Akrylamid 98%

    Akrylamid 98%

    Akrylamid er produsert med den originale bærerfrie biologiske enzymkatalytiske teknologien av Tsinghua University.Med egenskapene til høyere renhet og reaktivitet, uten kobber- og jerninnhold, er den spesielt egnet for polymerproduksjon med høy molekylvekt.Akrylamid brukes hovedsakelig til produksjon av homopolymerer, kopolymerer og modifiserte polymerer som er mye brukt i oljefeltboring, farmasøytisk, metallurgi, papirproduksjon, maling, tekstil, vannbehandling og jordforbedring, etc.

  • Akrylamidløsning

    Akrylamidløsning

    Vedtar den originale bærerfrie teknologien fra Tsinghua University.Med egenskapene til høyere renhet og reaktivitet, ingen kobber og lavt jerninnhold, er den spesielt egnet for polymerproduksjon.